FAIL (the browser should render some flash content, not this).

                                               زيارة موقعنا الجديد 

VISIT OUR NEW WEBSITE

VISITEZ NOTRE NOUVEAU SITECALEM | 2012  SEMINER   -   ULUSLARARASI FEMİNİST FORUM

Kaos GL

10-11 MART 2012, CUMARTESİ-PAZAR
Ahmet Taner Kışlalı Sanat Evi, Cebeci Kampüsü, Ankara Üniversitesi

 
10 MART 2012, CUMARTESİ
 
AÇILIŞ - Saat: 10:30
Doç. Dr. Betül Yarar, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi 
Prof. Dr. Simten Coşar, Kaos GL Danışma Kurulu Üyesi & Başkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

BİRİNCİ OTURUM - Saat: 11:00-12:30
 
“Eşcinsel ve Müslüman – İslamofobi ve Homofobi Arasında Özgürleşme ve Sekülerizm”
Ludovic Zahed, Homos Musulmans de France | Gay Muslims & CALEM, Fransa
Moderatör: Doç. Dr. Alev Özkazanç, Ankara Üniversitesi SBF Kadın Çalışmaları ABD & KASAUM (Ankara Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi)
 
Yemek Arası: 12:30-13:15
 
İKİNCİ OTURUM - Saat: 13:15-14:45
 
“Arap Coğrafyasında LGBT Mücadeleleri”
Dr. Samar Habib, Western Sydney Üniversitesi Öğretim Görevlisi, Lübnan
Moderatör: Doç. Dr. Betül Yarar, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi & Ankara Üniversitesi SBF Kadın Çalışmaları ABD
 
ÜÇÜNCÜ OTURUM - Saat: 15:15-16:45
 
“Queer ve LGBT Arasındaki Tek Fark Alfabetik Harfler Değildir”
Anna Maria Sörberg, Yazar ve Gazeteci, İsveç
Moderatör: Yrd. Doç. Dr. Emek Çaylı, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi 
 
TRANS-FEMİNİST ATÖLYE - Saat: 17:00-18:30
Moderatör: Buse Kılıçkaya, Pembe Hayat Derneği
Feminizmler trans varoluşa nasıl bakıyor? Trans feminizm mümkün mü? Feminizm mi queer yoldaşlığı mı? Biyolojik cinsiyet ve toplumsal cinsiyet tartışmalarında sıra trans bireylere gelince toplumsal cinsiyetin kurgusal olduğunu unutabiliyor muyuz? Kadın dayanışması, heteroseksüel, orta sınıf, üniversiteli, beyaz, türk, biyolojik kız kardeşlik mi? Yoldaşlıkla hayatlarımızı nasıl çoğaltabiliriz?

11 MART 2012, PAZAR
 
YOLDAŞ FORUM - Saat: 12:00-13:30
Moderatör: İlknur Üstün
Feminist mücadelede her ne kadar bazı alanlarda hareketli bir görünüm sergilense de nerdeyse her kesimin kendi “ev”ine/çevresine çekilmesi/kapanması gibi bir resim ile karşı karşıyayız. Birlikte güçlenmek ve birlikte özgürleşmek için Feministler ile LGBT’lerin örgütsel ve ideolojik ilişkilerine yeniden bakmak hangi olanakları sunabilir…
Feminist/kadın hareketi homofobi ve transfobiye karşı da bir söylem ve pratik geliştirmeden cinsiyetçiliğe karşı mücadelede başarılı olabilir mi…
Hem Türkiye yerelinde hem de küresel ölçekte muhafazakârlaşmaya karşı feminist bir bakışı nasıl geliştirebiliriz…
Hızla muhafazakârlaşırken ne yaptığımıza, nasıl yaptığımıza, nerede durduğumuza bakmak için buluşuyoruz…
 
LEZBİYEN ATÖLYE - Saat: 14:00-15:30
Moderatör: Zehra Tosun, Kaos GL Derneği
Toplumsal cinsiyet meselesini sadece kadın-erkek ilişkisi üzerinden değil, aynı zamanda cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği üzerinden de değerlendirmemiz nasıl mümkün? Eşcinsel ve biseksüel kadın deneyimleri hangi patikaları aşıyor? Çıkmaz sokaklarımız nerde nasıl karşımıza çıkıyor? LGBT hareketin gündeminde eşcinsel ve biseksüel kadınların sorunları neden görünmezliğe mahkûm ediliyor? Feminist hareketin gündeminin neresinde eşcinsel ve biseksüel kadınlar? Eşcinsel ve biseksüel kadın olma hali bilinir ama adı mı konulamaz? Adı konulduğunda ne olur? Yoksa biz miyiz “kadın kadına aşk”ı değersizleştiren? Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığının ötesinde, bir sistem sorunu olarak sorunlarımızı nasıl tarifliyoruz? Her daim “olmadığın bir şey” sayılmak ne anlama geliyor? Toplum ne diyor, ben ne hissediyorum? Bu kurgunun içinde olmak istemiyorum dediğimde ise nelerle karşılaşıyorum? Cinsel yönelimleri ve cinsiyeti birbirinden ayrıştırmak mümkün mü? Bireysel görünürlük, bireysel görünmezlik, toplumsal görünürlük ve toplumsal görünmezlik bize ne hissettiriyor? “Görünür olunca ne oluyor ki?” Evet, biz tartışmak istiyoruz. Nerede, ne yaşıyoruz ya da yaşayamıyoruz üzerine…
 
ERKEKLİK ATÖLYESİ - Saat: 16:00-17:30
Moderatör: Remzi Altunpolat, Kaos GL Derneği
Türkiye’de toplumsal cinsiyet tartışmaları genelde kadınlar ve kadınlık halleri üzerinde yoğunlaşmakla birlikte söz konusu tartışmaların bütünlüklü bir çerçeveye ulaşabilmesi toplumsal cinsiyet matrisi içerisinde hâkim konumda bulunan erkekliğin ve erkeklik hallerinin de masaya yatırılmasını zorunlu kılar. Feminist araştırmaların Türkiye’deki seyrine bakıldığında bugüne kadar ihmal edilmiş bir alan olan erkeklik, özellikle LGBT (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans) Hareketinin heteropatriarkayı sorgulayan ve farklı erkekliklerin mevcudiyeti üzerine düşünmeye çağıran hamleleri neticesinde giderek daha fazla konuşulan bir mesele haline gelmiştir.

 
Kaos GL, politik bir özne olarak zuhur ettiği günden bu yana eril sistemin dışladığı, talileştirdiği ve tabî kıldığı kategoriler olan kadınlar ve LGBT’ler arasındaki kesişimlere ve ortak mücadele pratiklerine odaklanan bir hattı inşa etmek konusunda kararlı olmuştur. Bu doğrultuda bu yıl Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma kapsamında 10-11 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Uluslararası Feminist Forum’un temalarından birini de Erkeklik olarak belirlemiş ve bir oturumu buna ayırmıştır. Bizi kuşatan eril yapıda çatlaklar yaratmak için erkeklikle derdim var diyen herkesi bu oturuma katkı vermeye çağırıyoruz.KAOS GL website here    More information on the English website of CALEM
  • Presentations, programs, main goals...
       

Tarih: 12 Mart 2012 Pazartesi

Saat: 19:00

Yer: Lambdaistanbul Kültür Merkezi


Arap ve İslam dünyasında kadın, toplumsal cinsiyet ve cinsellik, sömürgecilik ve kuir (queer) kuramıyla ilgili birçok çalışması bulunan LGBTİQ aktivisti ve akademisyen Samar Habib ve Fransalı Müslüman Eşcinseller örgütü ve CALEM (LGBTQİ, Avrupalı ve Müslüman Dernekler Konfederasyonu) üyesi, aynı zamanda islam ve eşcinsellikle ilgili çalışmaları bulunan ve kendisi de dindar bir müslüman olan, bunların yanısıra AIDS’le ilgili çalışmaları da olan Ludovic Zahed‘le İslam ve LGBT üzerine sohbet edeceğiz.

13 Mart Salı günü Boğaziçi Üniversitesi’nde İngilizce bir konuşma yapacak olan Samar Habib‘le ilgili bilgi için:

Ludovic Zahed‘le ilgili bilgi için (Fransızca ve İngilizce)

İslam ve eşcinsellik konusuyla ilgili bir söyleşi için:

Türkiyeli eşcinsel bir müslümanın blogu:

Ne kadar çok ve çeşitli olursak, sohbet o kadar zihin açıcı geçer. O yüzden hepinizi bekliyoruz!

“Sen yoksan bir eksiğiz!”

LambdaIstanbul website here
CALEM 2012 main conference is sustained by the European Council

CALEM received the 2012 Pierre Guénin price* against homophobia.

*A price given by SOS homophobia        Contact  calem

INFO@CALEM.EU

   Partager