FAIL (the browser should render some flash content, not this).

                                               زيارة موقعنا الجديد 

VISIT OUR NEW WEBSITE

VISITEZ NOTRE NOUVEAU SITE
" Verkondig de naam van uw Heer, de Schepper.
Die de mens uit geronnen bloed schiep.
Verkondig, want uw Heer is de meest Eerbiedwaardige
Die (de mens) door middel van de pen onderwees.
Hij leerde aan de mens datgene wat deze niet kende. "

KORAN : 96.1-5        CALEM  2012  |  Amsterdam

 

Ludovic-Mohamed Zahed (rechts) is volop in het nieuws door als eerste Fransman te trouwen met een andere man in een islamitische religieuze ceremonie. In zijn nieuwe boek vertelt hij het verhaal van zijn unieke reis van geloof en liefde.
De 35-jarige Ludovic-Mohamed Zahed is een intellectueel, een expert op gebied van de Koran en een aidsactivist. Hij heeft ook het voorrecht in Frankrijk de eerste man te zijn die in een islamitische huwelijksceremonie met een man in de echt is verbonden. "Ik ben er zeker van dat als de profeet Mohamed nog leefde, hij homoseksuele koppels zou trouwen." zei Zahed vol vertrouwen aan de zender FRANCE 24.

Zijn huwelijk in februari, voltrokken door een imam-in-opleiding in de Parijse voorstad Sèvres, heeft Zahed veel aandacht gebracht, ook al is zijn huwelijk niet officieel erkend door de Franse autoriteiten.

Zahed heeft van de verzoening van de islam en homoseksualiteit zijn levenswerk gemaakt. Hij voert deze strijd door middel van zijn homo-groep, Homoseksuele moslims in Frankrijk (HM2F), en door middel van serieus wetenschappelijk onderzoek.
Als student antropologie en psychologie aan de prestigieuze School of Parijs for Advanced Studies (Sociale Wetenschappen) is Zahed momenteel bezig met zijn proefschrift over de islam en homoseksualiteit.

Zijn eerste boek, de Koran en het vlees (Le Coran et la chair, Editions Max Milo), dat op 29 maart in de Franse boekhandels lag, richt de schijnwerpers op deze unieke man.
Het boek vertelt van Zahed's reis over verschillende continenten en van zijn voortdurende confrontaties met aanvallen van vernedering en persoonlijke twijfel, een schrijnend verhaald van problemen die het opgroeien als moslim homo met zich meebrengt.

Leren hoe je een man wordt.

"Homoseksualiteit is geen keuze, en ik zou wel gek zijn om te kiezen om homo te zijn in de sociaal-culturele omgeving waarin ik ben opgegroeid." schrijft Zahed.

Geboren in Algerije in 1977, was hij de tweede van drie kinderen uit een eenvoudig gezin. Toen hij drie jaar oud was, verliet het gezin de Algerijnse hoofdstad Algiers en vestigde zich in Parijs voor een permanent verblijf in Frankrijk, om alleen naar Algerije terug te keren voor korte vakanties.

Zahed zegt dat hij een verlegen en vrouwelijke jongen was, die zich op achtjarige leeftijd realiseerde dat hij “een beetje meisje en een beetje jongen" was. Echter, noch zijn macho vader, noch zijn oudere broer waren bereid om deze dubbele identiteit te accepteren. "Ik heb mijn jeugd doorgebracht met een vader die me voortdurend een mietje noemde, een bangerik, een zeurend kind", schrijft hij. En om hem te leren "een man te zijn", sloeg zijn broer hem regelmatig. Een keer ging het zo ver dat hij zijn neus brak. "Hij schaamde zich voor zijn 'zieke' broer." herinnert Zahed zich.

Wanhopig op zoek naar antwoorden, stortte de tiener zich op de godsdienst en werd hij toegelaten tot een Koranschool in Algerije, geleid door ultra-conservatieve salafistische islamisten. Daar leerde hij een deel van de Koran uit het hoofd te reciteren, bad hij vijf keer per dag en nam hij de aanwijzingen van de leerkrachten strikt in acht.

De spirituele woestijn van Mohamed.

Opnieuw werden zijn manieren door zijn moslimbroeders als te verwijfd gezien en uiteindelijk schopten ze hem uit hun gemeenschap. Op 30 januari 1995, als Algerije in een burgeroorlog is verwikkeld, verwoest een vrachtwagen vol met explosieven het centrum van Algiers en doodt 42 mensen. De Gewapende Islamitische Groep eiste de aanval op, een gebeurtenis die een keerpunt in het leven van Zahed zal blijken te zijn.

"Die dag heb ik een pijn in mijn buik gevoeld die me deed denken dat ik, zelfs op het meest minimale niveau, iets gemeen heb met die mensen die Algiers aangevallen hebben" schrijft Zahed. De aanval en zijn uitstoting uit de salafistische school betekenen "het begin van een lange spirituele woestijn" voor de auteur, die daarna 15 jaar lang "de islam heftig afwees."
Toen hij op 21-jarige leeftijd naar Frankrijk terugkeerde, bekende hij zijn seksuele geaardheid aan zijn familie. Zijn moeder was gedurende enkele maanden ontroostbaar, maar de reactie van zijn vader verraste hem. "Het is zoals het is," verklaarde de eens zo onbuigzaam man, "ik begrijp het, men moet het accepteren." Ondanks zijn breuk met de islam verlangde de jonge man nog steeds voor religie en wendde hij zich tot het boeddhisme. "Maar ik realiseerde me dat vrouwenhaat en homofobie overal hetzelfde zijn" vertelde hij aan FRANCE 24, en geleidelijk aan won de islam hem terug...
CALEM  2011  |  BRUSSEL

 

In december 2011 organiseert CALEM - de Confederatie van  Europese Moslim LGBTQIA organisaties [1] - voor het tweede opeenvolgende jaar, een internationale conferentie.

 

Op 10, 11 en 12 december organiseert merhaba de tweede editie van de CALEM conferentie, met als  titel : « Vrouwelijkheid, mannelijkheid, gender- en seksuele diversiteit : islam als een inclusieve cultuur, een spiritualiteit van universele vrede ». De opening zal plaatsvinden in het stadhuis van Brussel, op de Grote Markt.

 

De conferentie wordt georganiseerd met de steun van HM2F (Frankrijk) en TIC (Zuid-Afrika) en in samenwerking met Bedayaa (Egypte-Soedan). Onze holebi-en transgender-interseks organisaties, evenals de moslim feministen die we uitnodigen – verdiepen zich in de relaties tussen gender, seksuele diversiteit, cultuur en geloof. Hierbij stellen we o.a. patriarchale mechanismen in vraag die niet het exclusieve product zijn noch van één cultuur, noch van één religie.

 

CALEM is oorspronkelijk een initiatief van HM2F (collectif citoyen des homosexuel-les musulman-es de France), die de internationale coördinator is.

 

In oktober 2010 werd de eerste CALEM conferentie georganiseerd in Parijs, onder het mentorship van TIC. Dit evenement werd mee gedragen door o.a. de Fédération LGBT de France, Trans Aide (Frankrijk), het IDAHO comité (International Day Against Homophobia and Transphobia) en Amnesty International. In drie dagen tijd, werden 80 participanten verwelkomd uit 11 verschillende landen (waarvan 4 Maghreblanden). Het CALEM 2010 manifest is online beschikbaar - http://www.calem.eu/Manifesto-2010.html[2].

 

De CALEM 2011 conferentie, heeft meerdere doelstellingen waarvan de volgende de belangrijkste zijn :

 

- empowerment van moslim-holebi’s, transgender- en intersekspersonen en aanreiken van tools die helpen een verzoening te vinden tussen cultuur, geloof, genderidentiteit en seksuele oriëntatie ; bijdragen tot een klimaat waarin we als holebi, transgender en interseks muslims op een serene manier met onze gender en seksuele oriëntatie kunnen omgaan. We doen dit door op krachtige, maar respectvolle manier, op te komen voor burgerrechten en menselijke waardigheid, o.a. via het aangaan van een constructieve dialoog

 

- van binnenuit en op opbouwende manier bijdragen tot het erkennen en bespreekbaar maken van diversiteit. Dit doen we door samen de religieuze teksten te herlezen en te analyseren vanuit theologisch, historisch, anthropologisch, … perspectief. Het is een manier om ons onze culturele erfenis opnieuw toe te eigenen, om vertrekpunten te hebben om de dialoog aan te gaan en om bij te dragen tot een meer gediversifieerd en genuanceerd beeld van de islam.

 

- ertoe bijdragen dat we als Europese moslims en mensen met een moslimachtergrond onze eigenwaarde terugvinden en innerlijke rust vinden wat onze culturele erfenis en ons geloof aangaat. Immers, in een klimaat waarin internationaal zowel homofobie als racisme en islamofobie toennemen, is het een dringende noodzaak om positieve alternatieven te bieden.

 

Sinds de oprichting werd CALEM aangekondigd als een sociaal geëngageerd samenwerkingsproject. CALEM 2011 wordt bovendien gedragen door een internationaal netwerk van inclusieve moslims[3]. Onze benadering om over onze seksuele diversiteit heen en met respect voor ieders eigenheid, deze gezamelijke denkoefeningen te maken en bij te dragen tot een inclusieve islam,  is uniek en historisch.

Dit project is mogelijk dankzij de steun van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de Vlaamse Gemeenschap, mevrouw Milquet - vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met Migratie- en Asielbeleid, de Stad Brussel, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, HM2F, TIC, Bedayaa, UMME, UCM, CIMIC, De Pianofabriek, …  en de inzet van alle internationale sprekers.

 

http://www.calem.eu
[1] LGBTQIA : Lesbisch, Gay, Biseksueel, Transgender, Queer, Interseks, Aseksueel.

[2] Het CALEM 2010 - manifest werd opgesteld enkele maanden voor de « Arabische Lente » en de verkaring van VN, begin 2011, die erkent dat LGBT rechten mensenrechten zijn ( dat ‘alle mensen vrij en gelijk geboren worden in waardigheid en rechten en dat iedereen recht heeft op alle rechten en vrijheid… zonder onderscheid, op welke manier dan ook’). Het CALEM 2010 manifest is online beschikbaar - http://www.calem.eu/Manifesto-2011.html.

[3] Een internationaal ondersteuningsnetwerk voor inclusieve moslims dat zal worden voorgesteld tijdens de persconferentie van CALEM


CALEM 2012 main conference is sustained by the European Council

CALEM received the 2012 Pierre Guénin price* against homophobia.

*A price given by SOS homophobia

 
Email: INFO@CALEM.EU
... "Beetje bij beetje begon ik weer te bidden, en toen ging ik op mijn eerste bedevaart naar Mekka, de bron van de islam, om mijn religie terug te winnen," zei hij. "Ik herontdekte een innerlijke vrede die ik sinds mijn kindertijd niet had gekend." In Frankrijk richtte de HIV-positieve Zehad zijn eerste NGO op, De Kinderen van Aids, waarvoor hij aan een jarenlange reis over de hele wereld begon. "Het hielp me beseffen dat ik een goed mens ben. Ik realiseerde me ook dat ik homo kon zijn en mijn geloof kon praktiseren." In januari 2010 richtte hij zijn tweede organisatie op, HM2F.
"De huidige islamitische ethiek veroordeelt mijn seksuele geaardheid, maar in feite verbiedt niets in de islam of de koran homoseksualiteit." betoogt Zahed. "In feite hebben de moslims homoseksualiteit eeuwenlang niet beschouwd als de hoogste gruwel, zoals ze dat tegenwoordig doen."

Een onrustige vrede

Als het om homoseksualiteit en de islam gaat, is Zahed meedogenloos. "Er is niets in homoseksualiteit dat tegen de natuur in gaat, volgens een interpretatie van de islam. In tegendeel." stelt hij in zijn boek, de Koran en het vlees. Deze gedachte is de strijdvlag die hij ??elke dag bij zich draagt.
Zijn werk met HM2F bracht hem naar internationale bestemmingen, waaronder Zuid-Afrika, waar hij in 2011 deelnam aan een conferentie, georganiseerd door een vereniging zoals die van hemzelf. Daar ontmoette hij Qiyaammudeen Jantjies-Zahed, die net als hij een vrome moslimman was.
Twee maanden later, in juni 2011, besloten Zahed en Jantjies-Zahed om in Zuid-Afrika te trouwen, waar burgerlijke huwelijken van en adoptie door homoseksuele paren legaal zijn. Het echtpaar besloot zich te vestigen in Frankrijk, dat een huwelijk tussen twee mannen niet erkent. Niettemin was het in Frankrijk dat ze hun religieuze verbintenis vierden.
Ondanks het doolhof van administratieve procedures die zijn echtgenoot Jantjies-Zahed nu moet trotseren om in Frankrijk te kunnen blijven, en ondanks de dreig-e-mails en -telefoontjes die hem nog steeds achtervolgen, zegt Zahed dat het allemaal de moeite waard is. "Ik heb rust gevonden," zegt de man glimlachend. "Ik zou morgen kunnen sterven. Ik heb eindelijk vrede."CALEM Brussel -
Programma


 Zaterdag 10 december

 

Conferentiezaal Stadhuis, Brussel

 

12:00 – 14:00 : onthaal en inschrijvingen gasten.

14:00 – 18:00 : conferentie met internationale gastsprekers: “Vrouwelijkheid, mannelijkheid :

  gender- en seksuele diversiteit  – Islam als een inclusieve cultuur, een  

  spiritualiteit van universele vrede”

18:00 – 19:00 : receptie in het stadhuis, informatiestands, networking.

 

 

Zondag 11 december 2011

De Pianofabriek, Sint-Gillis

 

Spirituele trance dans van de soefi derwisjen: onvoorwaardelijke liefde voor de 
menselijke diversiteit
”.

 

Dag van empowerment voor LGBTQI moslims en/of LGBTQI met een moslim background. Diverse emancipatorische workshops met focus op innerlijke processen, informele momenten van uitwisseling onder queer moslims, in gesprek met imam Muhsin Hendricks en Amina Wadud.

 

09:30 – 10:00 : onthaal

10:00 – 11:00 : workshop meditatie

11:00 – 12:00 : tijd voor kennismaking en uitwisseling

12:00 – 13:00 : workshop: parallellen tussen boeddhisme en islam

13:00 – 14:00 : lunch en ruimte voor informele uitwisseling

14:00 – 15:00 : workshops relaxatie

15:00 – 15:30 : introductie tot het soefisme

15:30 – 16:30 : derwisj workshop

16:30 – 17:30 : afronding en slotmoment.

 

Begeleiding :

- Muhsin Hendricks (Zuid –Afrika)

- Amina Wadud (USA)

- Catherine Gouffau (België)

- Ludovic Lotfi Mohamed Zahed (Frankrijk)

- Ben Eyckmans (België - onder voorbehoud).

- en anderen …

Maandag 12 december 2011

 

De Vaartkapoen, Molenbeek

8:30 – 09:00 : onthaal en inschrijvingen studiedag. 

9:00 – 17:00 : studiedag “homoseksualiteit en islam”

 

Trainers :

- Muhsin Hendricks (Zuid –Afrika°

- Lotfi Mohamed Zahed (Frankrijk°

- Amina Wadud (USA°

- Abdennur Prado (Spanje°

In het Engels, met simultaanvertaling naar het Nederlands en het Frans.

Maandag 12 december 2011

Daarkom, Brussel (onder voorbehoud)

 

19: 00 – 20:00 : Projectie film 

«A Jihad for Love ». 

20:00  – 20:30 : Het verhaal van en door imam Moulana Muhsin Hendricks

20:30  – 21:30 : Debat